SIERADZKI  KLUB
KARATE KYOKUSHINKAI

AKTUALNOŚCI

TRENINGI KARATE

OSIĄGNIĘIA

ZAWODNICY

GALERIA

SKLEP

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

HISTORIA
SZTUKI KARATE

SOSAI
MASUTATSU OYAMA

SŁOWNICZEK JAP-POL

KATA

KIHON

KUMITE

100 KUMITE

TAMASHI-WARI

PRZYSIĘGA DOJO

WYMOGI
EGZAMINACYJNE

 


KATA

Kata to z góry przygotowane formy demonstrowania ataku, obrony i kontrataku. Mas. Oyama twierdzi, że aby zrozumieć kata trzeba myśleć o karate jako o swego rodzaju języku. Techniki karate interpretować można jako litery alfabetu, kata bądź odpowiednikami wyrazów i zdań, kumite będzie analogiczne do rozmowy.

Wszystkie style karate, zarówno chińskie, jak i japońskie zawierają kata jako ogóln część treningu. W niektórych stylach liczba kata dochodzi do 50 (Shotokan), w niektórych około 15 (Kyokushin, Gojuryu).

Trzeba tu wspomnieć o jednym z głównych motywów stworzenia ćwiczeń formalnych-kata. Pozwalającyh na wykonanie technik w ruchu w pełnej formie i sile. W karate, w odróżnieniu od judo, tylko niewiele technik może być zaprezentowanych z pełną siłą, bez obawy fizycznego uszkodzenia partnera - kata pozwalają wypełnić tą lukę. W kata ćwiczący zmuszony jest stosować bardzo wiele różnych postaw i technik, pozwalając na osiągnięcia dużego stopnia zaawansowania w wykonywaniu ich i wszechstronności. 

Niektóre z ćwiczeń formalnych są proste i krótkie, inne długie i bardziej skomplikowane. Niektóre kata przeznaczone są do ukazywania szybkości, inne do podkreślania i ćwiczenia specjalnych metod oddychania.

Trzeba pamiętać, iż kata są wyrazem sztuki karate-do, bez których karate byłoby tylko wydajną metodą walki. Początkowo kata należy ćwiczyć wolno, bez siły, aż do osiągniciaę wzorowej poprawności. Gdy osiągniemy ten stan stopniowo zwiększamy siłę każdej techniki, równocześnie zmniejszając czas wykonywania poszczególnych technik, a tym samym całego kata.