SIERADZKI  KLUB
KARATE KYOKUSHINKAI

AKTUALNOŚCI

TRENINGI KARATE

OSIĄGNIĘIA

ZAWODNICY

GALERIA

SKLEP

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

HISTORIA
SZTUKI KARATE

SOSAI
MASUTATSU OYAMA

SŁOWNICZEK JAP-POL

KATA

KIHON

KUMITE

100 KUMITE

TAMASHI-WARI

PRZYSIĘGA DOJO

WYMOGI
EGZAMINACYJNE

 


WYMOGI EGZAMINACYJNE
(dla osób dorosłych)

10 kyu, pomarańczowy pas
(minimum 1 miesiąc treningu)

 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.

 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.

 3. Liczenie po japońsku do 10.

 4. Pozycje: Fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.

 5. Uderzenia: morote-tsuki, (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).

 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.

 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mea-keage.

 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.

 9. Z aktywniej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

9 kyu, pomarańczowy pas z błękitnym pagonem
(minimum 2 kolejne miesiące treningu)

 1. Historia kyokushin karate.

 2. Pozycje: musubi-dachi, sanshin-dachi.

 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan).

 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.

 5. Kopnięcia: mea-geri-chudan (chusoku).

 6. Kata: kihon-no-kata sono-ichi.

 7. Oddychanie: nogare.

 8. Ippon-kumite sono-ichi: tori (atakujący); jodan-tsuki-uke (broniący się); jodan-uke, kontra seiken-mawashi-tsuki-chudan.

 9. Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki-uke, jodan-uke, kontra seiken-mawashi-tsuki-chudan.

 10. Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki-uke; jodan-uke, kontra seiken-gyaku-tsuki-jodan, hiza-geri.

 11. Test kondycyjny: 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 20 uniesień tułowia z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihin-no-kata.

8 kyu, pas błękitny
(minimum 3 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotso-uchi-komi.

 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.

 4. Kopnięcia:mawachi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).

 5. Kata: taikyoku sono-ichi, sono-ni.

 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).

 7. Ippon-kumite sono-ichi: tori; chudan-tsuki-uke; soto-uke, kontra chudan-gyaku-tsuki.

 8. Ippon-kumite sono-ni: tori; chudan-tsuki-uke; soto-uke, kontra seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.

 9. Ippon-kumite soni-san: tori; chudan-tsuki-uke; soto-uke, kontra seiken-tate-tsuki i hiza-geri.

 10. Jiu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.

 11. Test kondycyjny: 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach. , 25 uniesień tułowia z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

7 kyu błękitny pas z żółtym pagonem
(minimum 3 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-gamen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi shuto-hizo-uchi.

 3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.

 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.

 5. Kata: taikyoku-sono-san, pinian-sono-ichi.

 6. Sanbon-kumite: tori wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki, gedan-tsuki, uke cofając się wykonuje 3 kroki z kolejnego jodan-uke, soto-uke, gedan-barai, kontra: chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.

 7. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).

 8. Ippon-kumite sono-ichi: tori; jodan-tsuki-uke; uchi-uke, kontra seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.

 9. Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki uke; uchi-uke, kontra uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.

 10. Jiji-kumite: randori.

 11. Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 30 uniesień tułowia z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

6 kyu, żółty pas
(minimum 4 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), yon-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodan i chudan-ate.

 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.

 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.

 5. Kata: pinian-sono-ni.

 6. Renkaku: tori; mae-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki-uke: soto-uke, gedan-barai, chudan-gyaku-tsuki.

 7. Ippon-kumite sono-ichi: tori; migi-jodan-tsuki, chudan-gyaku-tsuki uke; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto-sakotsu-uchi.

 8. Ippon-kumite sono-ni: tori; migi-jodan-tsuki, chudan-gyaku-tsuki uke; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto-sakotsu-uchi.

 9. Ippon-kumite sono-san: tori; migi-jodan-tsuki, chudan-gyaku--tsuki-uke; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, mae-geri, gyaku-shuto-sakotsu-uchi, hiza-geri, odepchnięcie tori.

 10. Jiju-kumite: 10 x 2 minuty.

 11. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 30 ugięć ramion w podporze na 5 palcach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 40 uniesień tułowia z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi, neko-ashi dachj i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

5 kyu, żółty pas z zielonym pagonem
(minimum 4 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hihi-age-ate-jodan.

 3. Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.

 4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonywane 3 metodami: przekrok z obrotem, obrót z miejsca, poprzez zakrok.

 5. Kata: pinian-sono-san.

 6. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki.

 7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin dachi motote-uke i gyaku-tsuki.

 8. Ippon kumite sono-ichi: tori; migi-mae-geri-chudan uke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi-gyaku-tsuki-jodan.

 9. Ippon kumite sono-ni: tori; migi-mae-geri-chudan uke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi-gyaku-tsuki-chudan, migi-mawashi-geri-gedan.

 10. Ippon-kumite sono-san: tori; migi-mae-geri chudan uke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi-gyaku-tsuki-jodan, hiza-geri.

 11. Jiyu-kumite: 12 x 2 minuty.

 12. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 50 uniesień tułowia z leżenia na plecach.

 13. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

4 kyu, zielony pas
(minimum 6 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.

 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.

 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji; shuto-sakotsu-uchi, gamen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.

 4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke

 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku, haisoku), ushiro-geri-jodan.

 6. Kata: sanchin-no-kata.

 7. Jiyu-ippon-kumite III kyokushin-kumite.

 8. Juyu-kumite: 15 x 2 minuty oceniając: siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.

 9. Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze na pięściach, 70 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 10 przeskoków nad partnerem.

3 kyu, zielony pas z brązowym pagonem
(minimum 6 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Pozycje: shiko-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: 5 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji; chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate, ushiro-hiji-ate..

 3. Bloki: 8 bloków shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke , chuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-jodan-juji-uke i shuto-gedan-juji-uke.

 4. Kopnięcia:mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago-jodan-geri.

 5. Kata: pinian sono-yon, kihon-kata sono-ichi.

 6. Yakusoku-ippon-kumite: tori informuje jaki atak wykona, uke musi przygotować obronę i kontrę z kiai.

 7. Jiyu-ippon-kumite IV kyokushin-kumite.

 8. Jiyu-kumite: 20 x 2 minuty.

 9. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem, 15 przeskoków nad własnym pasem.

 10. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 11. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

2 kyu, brązowy pas
(minimum 8 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi uchi, haisoku (jodan, chudan) age jodan-tsuki.

 2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).

 3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.

 4. Kata: pinian sono-go, geksai-dai.

 5. Renkaku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, hidari, gedan-barai i gyaku-tsuki.

 6. Jiyu-ippon-kumite V kyokushin-kumite.

 7. Jiyu-kumite: 25 x 2 minuty.

 8. Test kondycyjny: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach. 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 20 przeskoków nad partnerem. 20 przeskoków nad własnym pasem.

 9. Ukemi-waza: pady w bok, raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.

 10. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 kyu, brązowy pas z czarnym pagonem
minimum 12 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama tsuki (mae, yoko, ushiro).

 2. Bloki: kake-uke jodan, haito-uchi-uke.

 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshhsoto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.

 4. Kata: yantsu i tsuki-no-kata.

 5. Renkaku: lewa pozycja walki.

  1. poruszanie się atakują: oi tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki.

  2. poruszanie się atakują: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi i gedan-barai.

 6. Tachi-waza (rzuty): oi-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.

 7. Jiyu-ippon-kumite VI kyokushin-kumite.

 8. Jiyu-kumite: 30 x 2 minuty.

 9. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.

 10. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 10 uniesień tułowia z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 20 przeskoków nad partnerem, 30 przedkoków nad własnym pasem.

 11. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.